PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

WEST EUROPE COSMETICS este denumirea comerciala a SC AFV MEDIA SERV SRL, persoana juridica cu sediul in Bucuresti, Soseaua Vartejului, nr. 44, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul nr. J40/3881/2015, avand CUI RO34305000, numita in continuare WEST EUROPE COSMETICS.

WEST EUROPE COSMETICS aduce la cunoștința vizitatorului/utilizatorului înregistrat, iar vizitatorul/utilizatorul înregistrat recunoaște că a luat la cunoștință următoarele:

Generalități

Persoanele fizice care accesează site-ul web www.westeurope-cosmetics.ro (utilizatori) pot naviga pe paginile web și pot utiliza serviciile și conținutul acestuia fie ca vizitatori obișnuiți, fie ca utilizatori înregistrați, iar prelucrarea datelor lor personale ca urmare a accesului este reglementată de această politică. Pentru anumite servicii individuale (de exemplu, consiliere sportivă, răspunsuri la întrebări privind produsele etc.), se aplică, în plus, condițiile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal indicate în momentul comandării serviciului.

Compania cu numele AFV Media Serv SRL este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorului/utilizatorului înregistrat și controlează prelucrarea datelor acestuia pe paginile de internet ale site-ului www.westeurope-cosmetics.ro  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR 2016/679), în conformitate legislația romana aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic) și cu deciziile Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal ( ANSPDCP). Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, așa cum este descris mai jos, AFV Media Serv SRL se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

Punerea în aplicare a contractului (articolul 6.1.b din GDPR): pentru a atinge scopul executării contractului de vânzare la distanță sau pentru a lua măsuri la cererea utilizatorului înainte de încheierea contractului și, în special, pentru a permite utilizatorului să își finalizeze comenzile pe www.westeurope-cosmetics.ro, este necesar să se prelucreze datele cu caracter personal furnizate de acesta în momentul înregistrării și introducerii comenzii sale în formularul de comandă, precum și pentru a înregistra și monitoriza tranzacțiile sale. Scopul acestei prelucrări de date de bază este ca fiecare utilizator să finalizeze comanda respectivă, să comunice și să trimită mesaje informative cu privire la etapele de procesare a comenzii, să furnizeze clarificări legate de comandă și, în general, să analizeze și să furnizeze informații despre comenzile pe care le-a realizat, să livreze comanda la locul ales de acesta, să confirme și să îl identifice în cazul în care este necesar și să îl informeze cu privire la stocul existent pe site-ul www.westeurope-cosmetics.ro în funcție de produs și magazin. De asemenea, facilitarea accesului utilizatorilor înregistrați prin crearea unui cont de user cu datele de facturare și expediere completate, informații despre achizițiile lor, gestionarea comunicării acestora cu WEST EUROPE COSMETICS .

Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic) și în cazul în care utilizatorul nu se opune acestei comunicări. Aceste informații pot include informații despre produsele și/sau ofertele și/sau concursurile pe care le organizează, comunicarea pentru realizarea de sondaje în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite utilizatorilor precum și alte activități promoționale și în scopuri similare. De asemenea, WEST EUROPE COSMETICS  poate comunica cu vizitatorul și/sau utilizatorul înregistrat prin intermediul unor servicii de mesagerie, cum ar fi SMS, WhatsApp etc., în scopul unei mai bune informări și al unui control al costurilor aferente. Utilizatorii înregistrați au, de asemenea, opțiunea, începând din iulie 2021, de a alege canalele de comunicare pe care WEST EUROPE COSMETICS le poate folosi pentru a-i informa prin intermediul contului lor personal de pe www.westeurope-cosmetics.ro. Modificările acestor preferințe au un termen de implementare de până la 30 de zile, din motive tehnice. În cele din urmă, WEST EUROPE COSMETICS consideră că interesele sale legitime includ apariția și promovarea sa și a magazinelor sale, precum și a produselor și serviciilor sale în rețelele sociale electronice (social media) și alte servicii , oferind, de asemenea, posibilitatea altor utilizatori ai acestor rețele de a participa la activități promoționale și de a declara că le place pagina noastră și de a posta comentarii despre produsele noastre.

Obligația legală (articolul 6.1.c GDPR): unele date ale utilizatorului sunt păstrate pentru a respecta obligațiile juridice ale WEST EUROPE COSMETICS, cum ar fi în scopuri fiscale și de contabilitate.

Consimțământ – consens: Completarea adresei electronice (e-mail) a vizitatorului sau a utilizatorului înregistrat în câmpul special al site-ului www.westeurope-cosmetics.ro constituie o dovadă afirmativă a consimțământului de a primi mesaje informative/promoționale.

Prelucrarea și tipul de date cu caracter personal – Drepturile vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: în cazul unei comenzi online, WEST EUROPE COSMETICS  va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului declarate de către acesta în timpul creării contului și/sau comenzii sale în formularul de înregistrare a datelor, pentru a finaliza comanda specifică prin intermediul magazinului on-line. Fiecare utilizator al site-ului www.westeurope-cosmetics.ro are posibilitatea de a alege 2 modalități de a finaliza o comandă online și de a declara datele sale personale:

Ca simplu vizitator: În acest caz, datele sale personale vor fi păstrate în arhivele WEST EUROPE COSMETICS timp de nouazeci (90) de zile de la livrarea sau finalizarea comenzii respective, iar prelucrarea acestora se va referi exclusiv la executarea contractului de vânzare de la distanță. Cu toate acestea, informațiile care dovedesc realizarea tranzacției vor fi păstrate în scopuri fiscale (document de facturare), iar datele sale de contact vor fi utilizate de WEST EUROPE COSMETICS în scopuri de publicitate comercială, cu excepția cazului în care utilizatorul a declarat că nu dorește să primească astfel de comunicări.

În calitate de utilizator înregistrat al magazinului online. O dată pe an, WEST EUROPE COSMETICS  va solicita utilizatorului înregistrat să confirme veridicitatea datelor pe care le păstrează și să le actualizeze în cazul în care există modificări. Utilizatorul înregistrat își poate modifica sau rectifica în orice moment datele prin conectarea la contul său la adresa www.westeurope-cosmetics.ro (login), cu numele de utilizator și parola sa.

Tipul de date cu caracter personal și scopul prelucrării

În special, datele cu caracter personal pe care fiecare utilizator trebuie să le furnizeze (fie în calitate de vizitator, fie în calitate de utilizator înregistrat) pentru a efectua orice tranzacție prin intermediul magazinului online (www.westeurope-cosmetics.ro) al WEST EUROPE COSMETICS și pentru a plasa comenzi pentru produsele sale sunt următoarele:

  • numele și prenumele complet al persoanei
  • adresa de livrare a produselor
  • adresa de facturare a comenzii (dacă este diferită de adresa de livrare)
  • detaliile complete de facturare, cum ar fi numele, profesia, administrația fiscală de care aparține și un număr de identificare fiscală (în cazul în care a fost aleasă eliberarea unei facturi fiscale comerciale)
  • numărul de telefon mobil
  • adresa sa de e-mail

În plus față de cele de mai sus, WEST EUROPE COSMETICS mai colectează și stochează următoarele date cu caracter personal numai pentru utilizatorii înregistrați:

  • istoricul comenzilor
  • data ultimei accesări
  • produse care se află în coșul de cumpărături sau în lista de favorite
  • participarea la promoții

În cazul în care se solicită livrarea de produse sau servicii către o terță persoană, alta decât vizitatorul sau utilizatorul înregistrat, acesta din urmă recunoaște că va fi pe deplin responsabil pentru informarea și consimțământul deplin al persoanei, pe care o desemnează ca destinatar, pentru dezvăluirea datelor sale personale către WEST EUROPE COSMETICS, în scopul unic de a-i livra produsele respective și își asumă întreaga responsabilitate pentru orice pretenții ale acestei persoane față de AFV Media Serv SRL.

Detaliile cardului de credit utilizate de vizitator sau de utilizatorul înregistrat nu sunt stocate pe canalele de stocare ale WEST EUROPE COSMETICS în timpul tranzacției, ci sunt înregistrate direct într-un mediu securizat al companiei partenere care s-a ocupat de operațiunile cardurilor.

Vizitatorul și utilizatorul înregistrat este informat, de asemenea, că pentru comunicările WEST EUROPE COSMETICS cu acesta, în contextul Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronicart, prelucrează datele de contact furnizate de utilizator. De asemenea, atunci când utilizatorului înregistrat i se trimit notificări prin SMS/whatsapp/email etc. pentru modificări ale condițiilor de utilizare a portalului www.westeurope-cosmetics.ro cu un hyperlink, este posibil să se înregistreze adresa IP a dispozitivului electronic al acestuia (telefon mobil, tabletă, computer etc.) pentru a dovedi că utilizatorul înregistrat a primit notificarea.

Scopul prelucrării de bază a datelor este executarea contractului și finalizarea comenzii specifice, comunicarea cu vizitatorul/utilizatorul înregistrat și transmiterea de mesaje de informare cu privire la etapele de procesare a comenzii, furnizarea de clarificări legate de comandă și, în general, de informații privind achizițiile efectuate, livrarea comenzii la locul ales de vizitator/utilizator înregistrat, confirmarea și identificarea vizitatorului/utilizatorului înregistrat în orice caz necesar și informarea cu privire la stadiul comenzii. Vizitatorul/utilizatorul înregistrat este informat că furnizarea datelor cu caracter personal și a datelor de procesare obligatorii de mai sus este necesară și reprezintă o condiție prealabilă pentru executarea corectă a comenzii și livrarea produselor și serviciilor. Din acest motiv, consimțământul acestuia nu este necesar pentru această prelucrare specifică.

Fiecare vizitator/utilizator înregistrat care folosește www.westeurope-cosmetics.ro este informat că datele sale cu caracter personal privind primirea, executarea și livrarea unei comenzi, precum și întrebările privind cumpărăturile, produsele și serviciile WEST EUROPE COSMETICS și comenzile plasate pe www.westeurope-cosmetics.ro, vor fi prelucrate în scopul deservirii utilizatorilor – clienți atât de către angajații competenți ai WEST EUROPE COSMETICS, cât și de către terți destinatari și/sau procesatori în numele WEST EUROPE COSMETICS, în contextul îndeplinirii unei comenzi. Acești destinatari terți reprezintă companii de transport, companii de expediere individuale sau de grup, furnizori de servicii de internet și de comerț electronic și centre de apel pentru serviciul clienți, cu care WEST EUROPE COSMETICS cooperează și care sunt supuși condițiilor specifice stricte de prelucrare a datelor cu caracter personal convenite cu Genco Trade S.R.L, în calitate de operator de date. WEST EUROPE COSMETICS solicită angajaților săi, operatorilor care întrețin site-ul său, precum și partenerilor săi terți să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare (inclusiv politici și proceduri de prevenire a dezvăluirii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați – clienți pe care le prelucrează și pe care le dețin și să implementeze proceduri de gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal, într-un mod legal și care să le protejeze în conformitate cu GDPR.

Nu se va efectua nicio altă prelucrare sau transmitere a informațiilor privind vizitatorii/utilizatorii înregistrați de către WEST EUROPE COSMETICS și magazinul său online (www.westeurope-cosmetics.ro), decât dacă există o prealabilă informare și consimțământ deplin, acolo unde este necesar.

Beneficiarii datelor:

Pentru datele necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile de prelucrare de mai sus și în contextul responsabilităților fiecărui destinatar, beneficiarii datelor vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați sunt sau pot fi:

Angajații competenți ai WEST EUROPE COSMETICS

Autoritățile fiscale și autoritățile bancare în cazul unui audit

Compania care furnizează în prezent servicii CRM și prelucrează datele clienților-utilizatori înregistrați în calitate de operator în numele WEST EUROPE COSMETICS, în conformitate cu instrucțiunile și ordinele WEST EUROPE COSMETICS sau orice altă companie care, în viitor, furnizează WEST EUROPE COSMETICS aceleași servicii în locul acesteia în cooperare cu compania menționată mai sus.

Partenerii externi care furnizează servicii de internet, depozitare și gestionare a comenzilor, servicii de call center, servicii de livrare (prin curierat) sau de grupaj, servicii de montare a produselor și servicii de analiză a datelor de vânzare, cărora le sunt transmise datele necesare îndeplinirii sarcinilor în cadrul unor restricții și proceduri stricte. Aceste companii utilizează datele care le sunt furnizate în condițiile de utilizare a www.westeurope-cosmetics.ro exclusiv în conformitate cu instrucțiunile WEST EUROPE COSMETICS.

Drepturile persoanei vizate:

Fiecare vizitator/utilizator înregistrat, în calitate de persoană interesată, își poate exercita în orice moment drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 UE, în special articolele 12-23, precum și de legislația națională, în special:

dreptul la informare

dreptul la limitarea prelucrării datelor sale

dreptul la rectificarea sau ștergerea (dreptul de a fi uitat) a unora sau a tuturor datelor cu caracter personal

dreptul de a se opune, și anume de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal

dreptul la portabilitatea datelor sale

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi făcută de orice vizitator/utilizator înregistrat:

prin trimiterea unei cereri la office@westeurope-cosmetics.ro

În plus, utilizatorii înregistrați:

Cu privire la dreptul de acces și de rectificare/completare a datelor cu caracter personal, compania oferă utilizatorilor înregistrați pe www.westeurope-cosmetics.ro posibilitatea de a vizualiza, rectifica/completa datele cu caracter personal prin intermediul contului personal de pe www.westeurope-cosmetics.ro în secțiunea „Detalii cont” și „Adrese de livrare”.

Referitor la dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal, societatea oferă posibilitatea utilizatorilor înregistrați de a obține datele lor personale și/sau de a le transfera către un alt operator, prin depunerea unei cereri scrise la office@westeurope-cosmetics.ro

Fiecare utilizator înregistrat este informat că are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru orice prelucrare a datelor pentru care și-a dat consimțământul pe www.westeurope-cosmetics.ro, din contul său personal de pe www.westeurope-cosmetics.ro în secțiunea „Setări date personale” sau prin transmiterea a unui e-mail.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

datele utilizatorului site-ului www.westeurope-cosmetics.ro vor fi păstrate și prelucrate de către WEST EUROPE COSMETICS până la finalizarea comenzii respective, cu excepția datelor necesare a fi păstrate în scopuri fiscale.

Datele utilizatorului înregistrat pe www.westeurope-cosmetics.ro vor fi păstrate și prelucrate de către WEST EUROPE COSMETICS până când acesta solicită ștergerea contului său sau, pentru orice prelucrare a datelor sale bazată pe consimțământul său, până când acesta declară retragerea consimțământului în scopul furnizării serviciilor WEST EUROPE COSMETICS. Cu toate acestea, unele date cu caracter personal referitoare la tranzacțiile cu WEST EUROPE COSMETICS, precum și informarea, consimțământul și retragerea consimțământului membrului privind prelucrarea datelor sale vor rămâne ca informații pentru utilizatorul-client înregistrat, pentru a asigura dovada legalității prelucrării datelor sale de către WEST EUROPE COSMETICS și protejarea drepturilor legale ale părților.

Datele din categoriile speciale:

Membrul este informat că WEST EUROPE COSMETICS nu colectează și nici nu solicită dezvăluirea de date personale sensibile (date din categorii speciale) în scopul www.westeurope-cosmetics.ro.

Obligația de transparență:

Pentru orice alte informații cu privire la datele sale, precum și la prelucrarea și protecția acestora, fiecare persoană în cauză poate contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul WEST EUROPE COSMETICS (responsabilul cu protecția datelor) la adresa de e-mail office@westeurope-cosmetics.ro și la numărul de telefon 021/201.11.80. În cazul în care persoana în cauză consideră că nu este mulțumită de răspunsul sau de modul general de colectare, prelucrare și gestionare a datelor sale, este informată că are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, +40.318.059.211, +40.318.059.212)

Obligația de transparență:

WEST EUROPE COSMETICS, persoanele împuternicite de către aceasta și angajații/asistenții săi sunt obligați prin contract să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal, pe cât posibil, împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, a modificării, a divulgării sau accesului ilegal și a prelucrării ilegale în general (inclusiv a accesului de la distanță) și pentru a asigura posibilitatea de a restabili disponibilitatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal. Aceste măsuri au ca scop asigurarea unui nivel de securitate proporțional cu riscul la care pot fi expuse datele în cauză, ținând seama de natura și sensibilitatea datelor, de evoluția tehnologiei, de costul punerii în practică, precum și de natura, domeniul de aplicabilitate, contextul și scopurile oricărei prelucrări specifice, punând totodată în aplicare proceduri pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității acestor măsuri tehnice și organizatorice. În orice situație, WEST EUROPE COSMETICS, persoanele împuternicite de către aceasta în numele sau în contul ei și al angajaților / asistenților săi au obligația contractuală de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și de a nu dezvălui sau de a permite accesul la acestea unei terțe părți fără notificarea prealabilă a persoanei în cauză, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

WEST EUROPE COSMETICS declară că datele personale ale vizitatorului/utilizatorului înregistrat nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate în această politică fără notificarea prealabilă a acestuia și, dacă este cazul, fără consimțământul său.

Datele nostre de contact sunt:

SC AFV Media Serv SRL (WEST EUROPE COSMETICS)
Soseaua Vartejului, nr. 44, Sector 5, Bucuresti
RO 34305000
Telefon: 0757.020230
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii si ele nu se regasesc, ne puteti contacta la office@westeurope-cosmetics.ro